Nieuwsberichten
CDA-fractie 2014-2018
30-04-2014 21:52
CDA-fractie.

Op 24 april 2014 is Arend Dijkstra tot wethouder gekozen. In zijn plaats is Jochem Jan Zijlstra uit Dronryp beëdigd als fractielid voor het CDA.

De fractie bestaat nu uit de volgende personen:

Jochem Jan Zijlstra, Dronryp
Portefeuilles:
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Lokale economie
Sociale Zaken
Woningbouw
Jeugdzorg

Jelle Eijzenga, Berltsum
Portefeuilles:
Sport en bewegen
Recreatie
WMO en ABWZ
Gezondheidszorg
Milieu en afval

Anne Osinga, Menaam (fractie-voorzitter)
Algemeen Bestuur
Financien
Ruimtelijke Ordening
Verkeer/Vervoer/Ruimte
Openbare Orde en Veiligheid
MFC Berltsum
Alle nieuwsberichten bekijken
Deze pagina in de Favorieten opnemen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS