Van de fractie
CDA-fractie 2014-2018
30-04-2014 21:52
CDA-fractie.
Coalitieprogramma 2014-2018
30-04-2014 21:13
De nieuwe coalitie voor 2014-2018 bestaat uit de volgende partijen:
Gemeentebelangen Menaldumadeel (GBM) 5 zetels
Christen Democratisch Appel (CDA) 3 zetels
Partij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 1 zetel
Dat zijn 9 van de 15 raadszetels, dus een ruime meerderheid.
Verkiezingsprogramma 2014-2018
07-01-2014 22:27
Verkiezingsprogramma CDA Menameradiel 2014 – 2018
Deze pagina in de Favorieten opnemen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS