Fractieleden

Fractievoorzitter
Anne Osinga
Orxmasingel 29
9036 JV Menaam
Fractielid
Jelle Eijzenga
Prommehof 3
9041 GH Berltsum


Fractielid
Jochem Jan Zijlstra
Siaerdemasingel 29
9035 GG Dronryp


Deze pagina in de Favorieten opnemen